ရဟန္းဘ၀အျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ဗီစီဒီ ႏွစ္ခ်ပ္

 • (၁)အသိ - သတိ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီး အတၳဳပၸတၱိ

  Intro

  Duration:12:43File Size:58,450 KB
 • ပုဂံမွမႏၲေလးသို႕

  Duration:07:45File Size:35,994 KB
 • မႏၲေလးသို႕

  Duration:05:24File Size:25,556 KB
 • မႏၲေလးမွစစ္ကိုင္းႏွင့္ဧရာဝတီျမစ္သို႕

  Duration:08:24File Size:39,642 KB
 • ျမင္းမူမွေခ်ာက္သို႕

  Duration:11:18File Size:53,100 KB
 • ေခ်ာက္မွမိေက်ာင္းရဲသို႕

  Duration:07:05File Size:33,383 KB
 • ေအာင္လံမွၾကံခင္းသို႕

  Duration:07:45File Size:36,640 KB
 • ျမန္ေအာင္မွဓႏုျဖဴသို႕

  Duration:07:04File Size:33,217 KB
 • မအူပင္မွတြံေတြးသို႕

  Duration:10:14File Size:48,127 KB
 • ရန္ကုန္

  Duration:07:52File Size:37,147 KB
 • ယာယီကိန္းဝပ္တဲ့ေနရာမွထာဝရကိန္းဝပ္တဲ့ေနရာကိုေရႊ႕တယ္

  Duration:10:57File Size:51,581 KB