ေဘးခ်ိတ္စိတ္
- စိတ္ထဲမွာ မရွိသင့္တဲ့စိတ္ကို ေဘးဖယ္ထုတ္ထားတဲ့ အဓိပၸာယ္။ လက္ရွိမိမိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္ထဲမွာ အာ႐ံုေနာက္ေစတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ စိတ္မွန္သမွ်ကို ေဘးခ်ိတ္ ဖယ္ရွားထားတဲ့သေဘာ။
ေဘးထိုင္ဘုေျပာစိတ္
- လူအမ်ားစုေပါင္းၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ခု တက္ညီလက္ညီ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကူညီေပးတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႕လႈပ္ရွားေနတဲ့သူေတြကို ၾကည့္ၿပီး “ဒီနားကတစ္ေယာက္က ဟိုဘက္သြားကူ လိုက္ေလ၊ ဟိုနားကေကာင္ အလုပ္လုပ္ေနတာ ဟုတ္မွမဟုတ္ဘဲ” ဆိုတဲ့ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ေနတဲ့ ေဘးထိုင္ဘုေျပာ သူရဲ႕ ေဘးထိုင္ဘုေျပာစိတ္။
ေဘးထြက္ေစာင့္ၾကည့္စိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္ေတြဟာ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မိမိစိတ္ထဲကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ၀င္ေနတယ္။ ၀င္လာတဲ့ စိတ္ေနာက္ကို ေမ်ာပါမသြားေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္စိတ္က စိတ္အစဥ္ ေဘးထြက္ၿပီး စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ထိေတြ႕တဲ့အဆင့္ကေန ခံစားစိတ္အဆင့္ မေရာက္တာကို ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္ႏိုင္တာဟာ ေဘးထြက္ေစာင့္ၾကည့္စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။
ေဘးဒဏ္သင့္စိတ္
- မိမိေတြးေတာ ၾကံစည္စဥ္းစားေနတာဟာ စိတ္အမွားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေဖာက္ျပန္မႈ ႀကီးရင္ ႀကီးသလို၊ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မႈ ျပင္းထန္ရင္ ျပင္းထန္သလို တူညီတဲ့ ခံစားမႈဒဏ္ကို ခံရမွာပဲ။
ေဘးမဲ့ေပးေသာစိတ္
- ေဘးမဲ့ေပးတယ္ဆိုတာ အလုပ္မလုပ္ခိုင္းေတာ့ဘဲ သြားခ်င္ရာသြားေတာ့လို႔ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကေန လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့သေဘာ။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြ၊ မသိတတ္တဲ့ စိတ္ေတြကို တစ္ခ်ိန္လံုး အသံုးခ်ခိုင္းစားၿပီး မေကာင္းမႈမွန္သမွ် အကုန္လုပ္ေနရာကေန အမွန္တရားေတြနဲ႔ သဘာ၀ေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး လက္က်န္အခ်ိန္ေလးမွာ စိတ္ကိုျပဳျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ “မေကာင္းတဲ့စိတ္ေရ! ခုခ်ိန္ကစၿပီး မင္းကို ခိုင္းမစားေတာ့ဘူး။ ေဘးမဲ့ေပးလိုက္ၿပီ၊ ငါ့စိတ္ထဲကေန ထြက္ၿပီး သြားခ်င္ရာ သြားေတာ့ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္ေတာ့ဘူး” လို႔ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြ၊ မသိတတ္တဲ့စိတ္ေတြကို ေဘးမဲ့ေပးလိုက္တဲ့ စိတ္စြန္႔လႊတ္မႈ။
ေဘးရန္မ်ားေသာစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္တဲ့သူေတြ၊ စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတာမ်ိဳး မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသမွ် စိတ္အကုန္လံုးရဲ႕ ၉၉.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မိမိစိတ္ကို အထိအေတြ႕ကတစ္ဆင့္ ခံစားမႈဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးမယ့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စိတ္ေတြခ်ည္းပဲ။
ဘဲစားဘဲေခ်စိတ္
- တစ္ေန႔လံုး ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ တစ္ေန႔တာ ေန႔စားလုပ္အားခ ပိုက္ဆံေလးဟာ မိမိရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ ပစၥည္းကို ျပန္ေလ်ာ္ေပးလိုက္ရတာနဲ႔ ကြက္တိပဲ။ တစ္ျပားမွ မက်န္ဘူး။