အေၾကာက္ႀကီးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႀကိဳက္ေတြ႕ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေၾကာင္႐ိုက္တတ္ေသာစိတ္
- မိမိနဲ႔ သေဘာခ်င္းတိုက္ဆိုင္မႈ မရွိတဲ့သူက မိမိရဲ႕အၾကံဉာဏ္ကို ရမွျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး အကူအညီလာေတာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္သား စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ေအာင္ အေၾကာင္႐ိုက္လိုက္တဲ့စိတ္။
အေၾကာင္းနဲ႔အက်ိဳးကို သေဘာေပါက္လက္ခံေသာစိတ္
- လိုခ်ပ္တပ္မက္တဲ့ တဏွာေၾကာင့္ လူေတြ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရတယ္ဆိုတာကို သိၾကမွာပါ။ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ စိတ္ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းက ခံစားမိလို႔။ ခံစားတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းက စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း လာထိတဲ့ အထိအၿငိေၾကာင့္။ စိတ္ကို လာထိတဲ့အေၾကာင္းက အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္။ အာ႐ံုေျခာက္ပါး ျဖစ္လာရတဲ့အေၾကာင္းက ခႏၶာကိုယ္ရွိလို႔၊ ဒါပဲရွိတယ္။ အေၾကာင္းေတြရွိလို႔သာ အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳးဆိုတာ ျဖစ္လာတာပဲ။ ဒီေဖာ္ျမဴလာက ျပင္လို႔မရေတာ့ဘူး။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုေသာစိတ္
- လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ရွိခြင့္ရသြားတဲ့ စိတ္တစ္ခုလို ျဖစ္သြားပါၿပီ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ထိ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေနေနၾကဦးမွာလဲ?
အေၾကာင္းမဲ့ေနေသာစိတ္
- ဘာ့ေၾကာင့္လုပ္တာလဲ? ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ? ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြမွာ အေျဖမရွိတဲ့၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိတဲ့၊ ဦးတည္ရာမရွိတဲ့၊ လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုရင္ လူေတာ့လူပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့စိတ္နဲ႔လူ၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးမရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့စိတ္။
အၾကည္ညိဳပ်က္သြားေသာစိတ္
- မိမိ ယံုၾကည္႐ိုေသေလးစားေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္က လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ေနတာေတြ ျမင္ရ၊ ၾကားရတဲ့အခါမွာ ႐ိုေသခဲ့တဲ့ စိတ္ေတြ ခ်က္ခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ေသာစိတ္
- လူသံုးေလးေယာက္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို တစ္ေယာက္တည္း အပင္ပန္းခံၿပီး လုပ္ႏိုင္ေနတာဟာ အၾကမ္းခံႏိုင္တဲ့ အလုပ္သမားရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစားပဲ။
အၾကမ္းဖက္ခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ အားထုတ္ေနေသာစိတ္
- ျဖစ္ခ်င္မႈ ဆႏၵျပင္းထန္ တက္ႂကြမႈနဲ႔အတူ အဖန္တလဲလဲ အားထုတ္ေနမွသာ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈ စိတ္အေနအထား။
အေကြ႕အေကာက္မ်ားေသာစိတ္
- လူလိမ္၊ လူညာ၊ လူလည္ေတြဟာ ပစ္မွတ္ထားထားတဲ့ သားေကာင္ရဲ႕ပံုစံအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အေျခအေနအရ အလိမ္အညာ အေကြ႕အေကာက္ နည္းမ်ိဳးစံုကို ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ေနတဲ့စိတ္။
အကြက္ေကာင္းေစာင့္ေနေသာစိတ္၊ အကြက္ခ်တတ္ေသာစိတ္၊ အကြက္ေခ်ာင္းေနေသာစိတ္၊ အကြက္ေစ့ေအာင္ လႈပ္ရွား တတ္ေသာစိတ္၊ အကြက္ဆင္တတ္ေသာစိတ္
- အကြက္ေကာင္းကို ေစာင့္ေနတဲ့သူဟာ အကြက္ဆင္ထားတဲ့ထဲ ၀င္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ အကြက္ေစ့ေအာင္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးၿပီး ဇယားခ် အကြက္ေခ်ာင္းေနရတဲ့ ရင္းႏွီးပင္ပန္းမႈနဲ႔ တန္ေအာင္၊ ကာမိေအာင္၊ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတိုင္း အကြက္ခ် လႈပ္ရွားေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲ လုပ္လုပ္၊ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေလာက္ ေတာ္တဲ့ဦးေႏွာက္ရွင္ကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ လူေတြကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ဘက္မွာ အာ႐ံုေရႊ႕ေပးပါလား!