ဦးခိုက္႐ိုက်ိဳးစိတ္
- အထင္ႀကီးေလးစားစရာ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ျပည့္စံုေနတဲ့သူဆိုရင္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္သူနဲ႔ပဲေတြ႕ေတြ႕၊ ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ညီတဲ့ စိတ္ရဲ႕ ႐ိုေသေလးစားမႈကို ရမွာေသခ်ာတယ္။
ဦးစားေပးတတ္ေသာစိတ္
- “အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္ႀကီးၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ပီျပင္ျပတ္သားတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ကမာၻႀကီးကို စိတ္ခ်လက္ခ် အပ္ႏွံထားခဲ့ခ်င္တယ္ကြာ” ဆိုတဲ့ လူႀကီးတခ်ိဳ႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့စိတ္။
ဦးေစာက္ကၽြမ္းျပန္ျဖစ္သြားေသာစိတ္
- ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳလိုက္ၿပီဆိုရင္ ပစ္စလက္ခတ္၊ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္၊ ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံု ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဦးေဆာင္တတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဦးေဆြးဆံျမည့္ ထမ္းေဆာင္ေသာစိတ္
- ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခတ္ေတြတုန္းက ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္အတိုင္းပါ ဘုရားလို႔ ေျဖၿပီးတာနဲ႔ ခ်မွတ္တဲ့ အမိန္႔အတိုင္း အလြဲအေခ်ာ္မရွိ၊ တာ၀န္ေက်ေက်၊ အတိအက် ေဆာင္ရြက္တဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
ဦးညႊတ္ေသာစိတ္
- ႐ိုေသေၾကာင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ေလးစားစြာေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ အဓိပၸာယ္ပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဦးတည္ခ်က္မရွိေသာစိတ္
- အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ အသက္ရွင္ေနျခင္းဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္ေနတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္ကို ျဖစ္ေစတယ္။
ဦးေႏွာက္ရဲ႕သေဘာကို သိၾကည့္ျခင္းစိတ္
- ခႏၶာကိုယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြထဲက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ သဘာ၀တာ၀န္ထဲမွာ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ျခင္း အလုပ္ေတြ ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ လက္ခံထားၾကတယ္။ လူ႔ေလာကထဲက လူလူခ်င္း အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ေနရာမွာ စဥ္းစားေတြးေခၚ ဆင္ျခင္သံုးသပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို အဓိကထားၿပီး အသံုးခ်ၾကတယ္။
ဦးႏွိမ္ထားေသာစိတ္
- လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက လူလူခ်င္း ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕ဖို႔ မာနစိတ္၊ မတူသလို မတန္သလိုစိတ္၊ ဘ၀ျမင္တဲ့စိတ္၊ ေထာင္လႊားတဲ့စိတ္ေတြ အကုန္လံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံေပးတဲ့စိတ္။
ဧကႏၲစိတ္
- ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္သြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို စဥ္းစားၾကတဲ့အခါမွာ “ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ သူပဲျဖစ္ဖို႔ မ်ားတယ္။”
ဒါမ်ားလား? ဟိုဟာမ်ားလား? စတဲ့ တိက်ေသခ်ာမႈ မရွိေသးတဲ့ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဧကန္အမွန္စိတ္
- “ ဒါမွ တကယ့္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အေျဖပဲ! ” လို႔ ရရွိတဲ့အေျဖကို အမွန္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္သြားတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေအးေဆးၿငိမ္းခ်မ္းေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေအးေအးလူလူ သက္သာေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ၾသဇာထက္ေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ေယာက္ကေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းဟာ လူတခ်ိဳ႕အတြက္ အမိန္႔တစ္ခုလို အတည္ျဖစ္သြားေစတဲ့ စိတ္အဆင့္။
(ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားတဲ့သူေတြ ၾသဇာရွိတဲ့ စိတ္အဆင့္။)