(၁၁) ၀ီရိယ

အားထုတ္ျခင္းသေဘာ ၀ီရိယ ေစတသိက္ အားထုတ္ျခင္းအဓိပၸာယ္ အက်ယ္က

ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥတစ္ခုကို အားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ

သိစရာရွိတာေတြထဲက သိသင့္တာကို သိေအာင္ အားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အားထုတ္ႏိုင္ရမယ္။

အားထုတ္ျခင္း ၀ီရိယရွိတဲ့သူဟာ သူတစ္ပါးနဲ႔ယွဥ္ရင္ က်န္းမာေရး ပိုေကာင္းတယ္။

စီးပြားေရးမွာ ေအာင္ျမင္တယ္။

ပညာေရးမွာ ထူးခၽြန္တယ္။

ဘာသာေရးမွာ အသိဉာဏ္အဆင့္တက္တယ္။

ဘယ္အေရးပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲ အားထုတ္ အားထုတ္၊

အားထုတ္ျခင္းေတြ ရွိေနလို႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရေနၾကတယ္။

ေနာက္ထပ္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ၀ီရိယ အားထုတ္ျခင္း ဂုဏ္သိကၡာကေတာ့

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဘုရားအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းက

၀ီရိယ ပါရမီကို အားထုတ္ျဖည့္ဆည္း ႀကိဳးစားမႈေတြ ပါ၀င္ေနလို႔ပဲ။

ဆိုေတာ့

စာေတြဖတ္ၿပီး သိတဲ့ အသိေတြထက္၊

သူေျပာ ကိုယ္ေျပာ ေျပာတာေတြ နားေထာင္ၿပီး ၾကားဖူးနား၀ အသိေတြထက္၊

ဘုရားေဟာတရားေတြရဲ႕ အႏွစ္ျဖစ္တဲ့

မသိျခင္း အ၀ိဇၨာ

မသိတတ္ျခင္း ေမာဟ

အထိအေတြ႕ ဖႆ

ခံစားတဲ့ ေ၀ဒနာ

လံႈ႕ေဆာ္တဲ့ ေစတနာ

ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြ လိုခ်င္တဲ့ တဏွာ

ရေအာင္ယူမယ္ဆိုတဲ့ အစြဲဥပါဒါန္

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေတြရဲ႕ ဆက္တိုက္ျဖစ္ၿပီး ဆက္တိုက္ပ်က္ေနတဲ့

သဘာ၀ေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လက္ေတြ႕သိေအာင္ ရွာၾကပါ။

ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ စဥ္းစားဉာဏ္ပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔

လူျဖစ္ခြင့္ရေနတဲ့ လက္က်န္အခ်ိန္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္

ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ေစခ်င္တယ္။

၀ီရိယ ေစတသိက္ သတိၱ မပါဘဲ

ႀကီးက်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ၿပီးဆံုးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။

အရွင္ဇနကာ ဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကေတာ့

“၀ီရိယ ၀ေတာ ကိ`ံနာမ နသိဇၥ်တိ”

လံု႔လ၀ီရိယ ရွိတဲ့သူမွာ မၿပီးႏိုင္ေသာ အရာမရွိတဲ့။