(၁၂) ပီတိ

အာ႐ံုတစ္ခုခုကို ႏွစ္သက္အားရ သေဘာက်ျခင္းသေဘာ ပီတိ ေစတသိက္

ပီတိ ရဲ႕ ႏွစ္သက္အားရျခင္း၊ သေဘာက်ျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့အရသာကို ခံစားတဲ့ သုခေ၀ဒနာလို ခံစားမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။

လိုခ်င္ေတာင့္တေနသူေတြအတြက္ လိုခ်င္တာကို ရတဲ့အခါမွာ၊ ျမင္ေတြ႕၊ ၾကားသိရတဲ့အခါမွာ ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္သက္မႈ ပီတိ

မိမိရွာေဖြေနတဲ့ တရားအသိတစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လက္ေတြ႕သိက်င့္ၾကည့္လို႔ ရသြားတဲ့အခါမွာ သိထားတာထက္ ပိုၿပီး ေလးနက္က်ယ္၀န္းေနတာကို ထပ္ဆင့္ သေဘာေပါက္ၿပီး ၾကက္သီးထသြားတဲ့အထိ ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္သက္အားရတဲ့ ပီတိ

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ႏွစ္သက္အားရ သေဘာက်တဲ့ ပီတိ ဆိုတဲ့ ေစတသိက္ဟာ စိတ္ကိုမွီၿပီး ျဖစ္ရတဲ့ ေစတသိက္ဆိုေတာ့

စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ ခဏသာျဖစ္ျပခြင့္ ရွိတာကို သတိရေနၿပီး စြဲလမ္းခြင့္ မရွိတာကိုပါ သိေနပါ။

တစ္ခါတေလ ပီတိ ေပၚမွာအေျခခံၿပီး အျပင္းအထန္ ႏွစ္သက္ရာကေန ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ေသာမနႆ ေ၀ဒနာအဆင့္ ေရာက္သြားတတ္တယ္။ အဲဒီေသာမနႆ ေ၀ဒနာထဲမွာ တဏွာ နည္းနည္းပါေနတာ သိထားပါ။

တရားအားထုတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္အားေတြ ေကာင္းလြန္းေနရင္ အားထုတ္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ ပီတိ စိတ္ေစတသိက္က သာယာေက်နပ္တဲ့ဘက္ကို ဆြဲေဆာင္ေခၚသြားတတ္တာကို သတိထားပါ။

ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပီတိ အျဖစ္ ျဖစ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ဘ၀ျပတ္ခ်င္တဲ့ အားထုတ္ေနသူေတြအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္က ကိုယ္က်င့္ေနတဲ့တရားကိုေတာင္ စြဲလမ္းခြင့္ မရွိဘူးတဲ့။

(တစ္ဖက္သား သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မတရားအႏိုင္က်င့္ သိမ္းပိုက္ၿပီး ရတဲ့အေပၚမွာ ပီတိျဖစ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ပီတိအစစ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို အားနာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။)