(၁၃) ဆႏၵ

အာ႐ံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္လိုျခင္း၊ ရယူလိုျခင္းသေဘာ ဆႏၵ၊

ေလာဘလို ဇြတ္ႀကီးရေအာင္ ယူတာေတြ၊ မတရားသျဖင့္ စြဲလမ္းတာ၊ တြယ္တာၿငိတြယ္တာေတြ မဟုတ္ဘဲ ျပဳလုပ္႐ံုမွ်၊ ရယူလို႐ံု မွ်သာျဖစ္တဲ့သေဘာ ဆႏၵ၊

ဆႏၵ ဆိုတဲ့ စိတ္ေစတသိက္ သတၱိမပါဘဲ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို စတင္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။

ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္လိုတဲ့ ဆႏၵ သေဘာတဲ့။

ဒီဆႏၵဟာ သတၱ၀ါေတြဆီမွာ ျဖစ္တည္ဖို႔ အလြန္ထင္ရွားတယ္တဲ့။

သြားခ်င္လာခ်င္၊ ေတြ႕ခ်င္ျမင္ခ်င္၊ ၾကားခ်င္စားခ်င္၊ ထိခ်င္သိခ်င္၊ သူေဌးျဖစ္ခ်င္၊ လွဴခ်င္တမ္းခ်င္၊

ဒီ‘ခ်င္’တဲ့ သေဘာေတြက ဆႏၵ

ဆိုေတာ့

အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္ခုခုရလိုတဲ့ ဆႏၵ ေစတသိက္က ပထမဆံုး ျဖစ္ေပးရမယ့္ စိတ္

တစ္နည္းအားျဖင့္ အာသာ

အာသာဆိုတာ လိုလားေတာင့္တတာ၊ အာသာဆႏၵရွိ႐ံုနဲ႔ေတာ့ ဘာကိုမွ မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ၿပီး ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ၿပီး စိတ္ပါလက္ပါ အားထုတ္ပါ။

လိုခ်င္တာ ရဖို႔ ပိုက္ဆံရွာရမယ္။

လိုခ်င္တာ ရွိတဲ့ေနရာဆီကို ေရာက္ေအာင္သြားရမယ္။

သြားဖို႔ စရိတ္ရွာရမယ္။

လိုခ်င္တာကို ရေအာင္ ၀ယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံရွာရမယ္။ အဲဒီရွာျခင္းဟာ ဆႏၵပဲ။

ဆႏၵျပည့္ဖို႔ ပါရမီ ရွာရမယ္။

ဆႏၵ၀ေတာ ကိ`ံနာမနသိဇၥ်တိ ဆႏၵရွိသူမွာ မၿပီးႏိုင္ေသာ အရာမရွိတဲ့။

စိတ္က ဖ်က္ဆီးလို႔သာ စိတ္ေတြပ်က္စီးသလို

စိတ္က လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းျပဳလုပ္လို႔လည္း

အသိ-သတိဉာဏ္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚ

ျဖစ္ေျမာက္ ၿပီးစီးလာတာေတြ ရွိေနေတာ့

စိတ္ကို အသံုးတည့္ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ သတိထားရမယ္။