ညြတ္က်ိဳးေသာစိတ္
- ျပင္းထန္႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြမပါဘဲ ညြတ္ေပ်ာင္းစြာ ႐ိုေသျခင္း၊ ဦးစားေပးျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ ညြတ္တြားစြာ ေနရာေပးျခင္း၊ အေလးထားျခင္း၊ ယဥ္ေက်းျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ညႇာတာေသာစိတ္
- လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားတတ္တဲ့စိတ္၊ ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္၊ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံတတ္တဲ့စိတ္။
ညႇိႏိႈင္းေသာစိတ္
- ငါမွန္တယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မယူဆတဲ့သူေတြဟာ တစ္ဖက္လူလည္း မွန္ႏိုင္တယ္လို႔ လက္ခံေပးတယ္။ လူဆိုတာ သူ႔အတိုင္း အတာနဲ႔သူ ေတာ္တာ၊ တတ္တာ၊ ကၽြမ္းက်င္တာေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပးတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အားလံုးနဲ႔ တိုင္ပင္တယ္။ ရသမွ်ထဲက အေကာင္းဆံုး အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အေျဖတစ္ခု ထြက္ေအာင္ ညႇိယူတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ညႇီေဟာက္ေနေသာစိတ္
- ဘာသာေရး ကိုင္း႐ိႈင္းတယ္ေျပာၿပီး အမႈိက္ပံုထဲက ညႇီပုပ္ေနတဲ့ တဏွာရာဂ အညစ္အေၾကးနံ႔ေတြ ထြက္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ညႇိဳ႕အားျပင္းေသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္တုိင္းမွာ ခံစားမႈေတြ ပါလာတာခ်ည္းပဲ။ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ ထိ ခ်က္ျပင္းတယ္ဆိုရင္ အဲဒီထိခ်က္အေပၚမွာ ၿငိၿပီး ခံစားစိတ္၊ လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္၊ စြဲလမ္းစိတ္ေတြ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ကုန္တယ္။ စြဲလမ္းမႈအရွိန္ အတက္ဆံုးကို ေရာက္သြားရင္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲက ႐ုန္းထြက္လို႔ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ စြဲလမ္းစိတ္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေနရာကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္းတစ္ခုပဲ။
ညႇိဳးငယ္ေသာစိတ္
- ဘ၀မွာ အခက္အခဲေတြ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေတြနဲ႔ ဆက္တိုက္ေတြ႕ၿပီး ေတြ႕တိုင္းလည္း ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရတာခ်ည္းပဲဆိုေတာ့ စိတ္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ညႇိဳးႏြမ္းလာတဲ့ စိတ္လကၡဏာ။
ညႇဥ္းဆဲအႏိုင္က်င့္စိတ္
- သူတစ္ပါး ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေအာင္ ၾကံစည္တဲ့အဆင့္ကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ ေဒါသစိတ္ထည့္ၿပီး ညႇဥ္းဆဲ အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့၊ ရက္စက္တဲ့ စိတ္ေတြပါ၀င္တဲ့ ေဒါသမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ညႇဥ္းဆိုးဆိုးစိတ္
- မေတာက္ပျခင္း၊ မသစ္လြင္ျခင္း၊ မသန္႔ရွင္းျခင္း၊ မေခ်ာေမြ႕ျခင္း၊ မခန္႔ညားျခင္း၊ မသြက္လက္ျခင္း၊ မထက္ျမက္ျခင္း၊ မေပါ့ပါးျခင္း၊ မလတ္ဆတ္ျခင္း၊ မလန္းဆန္းျခင္းစတဲ့ အားတက္ ေက်နပ္စရာတစ္ခုမွ မပါ၀င္တဲ့ စိတ္အညံ့စား။
ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္စိတ္
- ၀င္လာသမွ် စိတ္အကုန္လံုးကို လက္ခံၿပီး ခံစားမိေနလို႔ ျဖစ္ရတဲ့စိတ္အေနအထား။ ခံစားမႈတစ္ခု မၿပီးဆံုးခင္ ေနာက္ထပ္ ခံစားမႈတစ္ခု ၀င္လာ၊ ၀င္လာတဲ့ေနာက္တစ္ခုကို ခံစားရင္း ေရွ႕က အေျဖမထြက္ေသးတဲ့ ခံစားမႈက ျပန္လွည့္ၿပီး ၀င္လာ၊ စိတ္ ခံစားမႈအရွိန္ေတြ မကုန္ခင္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ ဆင့္ပြား စိတ္ခံစားမႈအသစ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၀င္လာၿပီး သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ အစြမ္းျပမႈကို မိမိအသိ သတိဉာဏ္ အားနည္းမႈက မခံႏိုင္ဘဲ ညပ္သြားတဲ့စိတ္။
ညႊတ္ကြင္းထဲေရာက္သြားေသာစိတ္
- ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ လူကုန္ကူးတယ္ဆိုတဲ့လုပ္ငန္းမွာ ဒီစိတ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔အညီ လႈပ္ရွားေနၾကတာပဲ။ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္တဲ့သူနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္မွန္း မသိဘဲ ၀င္တဲ့သူ၊ ေထာင္ေခ်ာက္မွန္း သိလ်က္နဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၀င္လိုက္တဲ့သူေတြ၊ စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း ထိခ်က္ ျပင္းထန္လြန္းလို႔ ၿငိသြားၾကတာ။ လိုခ်င္စိတ္ေတြ ျပင္းထန္လြန္းလို႔ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး အၿငိခံလိုက္ ၾကတာ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ေနရာ အရင္းအျမစ္က အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ဖႆေစတသိက္ရဲ႕ ထိေတြ႕မႈက စတာပဲ။

Next Chapter »