ဗ်ာမ်ားစိတ္
- ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် အာ႐ံုအကုန္လံုးဟာ မိမိနဲ႔ဆိုင္တယ္လို႔ ယူဆေနသူဟာ ေနရာ တကာမွာ သူပါတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သူပါတယ္။ အကုန္လံုးထဲမွာ ၀င္ပါၿပီး စိတ္တိုင္းမက် ေသာကေတြျဖစ္ ဆႏၵေတြေစာ ႐ႈပ္ယွက္ေတြခတ္ေနတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ဗ်စ္ေတာက္ဗ်စ္ေတာက္စိတ္
- အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ၿပီး တိုင္တန္းေျပာဆိုရမယ့္ သူကလည္း မရွိေတာ့၊ တစ္ေယာက္တည္း ညည္းညဴ၊ အဆက္မျပတ္ တတြတ္တြတ္ေျပာဆို၊ ပါးစပ္က စက္ေသနတ္ပစ္သလိုလို ပြစိပြစိနဲ႔ ဘာေတြေျပာမွန္းမသိ၊ ေျပာေနရင္း စိတ္က ဗ်စ္ေတာက္ဗ်စ္ေတာက္ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ေျဗာင္က်ေသာစိတ္
- သြယ္၀ိုက္တာ၊ အားနာတာ၊ မ်က္ႏွာေထာက္တာ လံုး၀မရွိဘဲ စိတ္ထဲမွာ ေျပာခ်င္ေနတာကို ေျဗာင္က်က် တဲ့တိုးေျပာေနသူရဲ႕ စိတ္။
ေျဗာင္းဆန္စိတ္
- အစီအစဥ္မက်၊ စနစ္မက်၊ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္။
ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္းစိတ္
- စနစ္တက်၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ မရွိေသာ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ျဗဳန္းျဗဳန္းဒိုင္းဒိုင္းစိတ္
- ေမွ်ာင္လင့္ထားျခင္း မရွိတဲ့ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ေဗြမယူေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ဦးရဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္ ဒုကၡေပးေနတာကို အေရးမယူဘဲ မတုန္႔ျပန္ဘဲ ခြင့္လႊတ္ေပးေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။

Next Chapter »