ဗီဇစိတ္
- ေမြးရာပါဗီဇ၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇတဲ့။ ဟုတ္ပါ့မလားလို႔ သံသယျဖစ္တယ္။ မေတာ္တဆ ျဖစ္ခြင့္ရတဲ့ ခဏေလးျဖစ္ျပၿပီး ပ်က္သြားရရွာတဲ့ စိတ္တစ္ခုကို ဗီဇဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ တစ္သက္လံုး ေနသြားရေတာ့မွာလား? စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕သေဘာေတြကို သိေအာင္ သိၾကည့္ၿပီး စိတ္တစ္ခုသာျဖစ္တဲ့ ဗီဇဆိုတဲ့စိတ္ကို မေကာင္းရင္ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္လို႔ မရဘူးလား? မိမိတစ္ေယာက္တည္းေနတာ မဟုတ္တဲ့ လူ႕ေလာကမွာ ေမြးရာပါဗီဇ မေကာင္းလို႔ဆိုၿပီး မျပဳျပင္ဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ လူေတြၾကားထဲမွာ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားမွာလဲ? မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ ဗီဇစိတ္ကို ျပင္ၾကည့္ပါ။
ဗို႔အားျပင္းစိတ္
- စိတ္အသိဗို႔အားေကာင္းရင္ မျမင္ရတဲ့စိတ္ေတြ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ရွင္းလင္းထင္ရွားေနေအာင္ သိၾကည့္လို႔ရတယ္။ မျမင္ရတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕သြားတဲ့ လႈပ္ခါမႈဗို႔အားကိုလည္း သိႏိုင္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ပစ္လို႔ရတယ္။ ဗို႔အားေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ လွ်ပ္စစ္အလ်ဥ္ရဲ႕ အရွိန္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ဖို႔ ခလုတ္ေရႊ႕ေနရတာ ၾကာတယ္။ စိတ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့ စိတ္အလ်ဥ္ရဲ႕ သေဘာကို သိေနရင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖတ္ရမယ္ဆိုတာ သိၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျဖတ္လို႔ရတယ္။ အသိနဲ႔သတိနဲ႔ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတတ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြကို ပူးတြဲၿပီး အသံုးခ်တတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ျပင္းတဲ့ စိတ္မ်ိဳးမဆို ျဖတ္ပစ္လို႔ရတယ္။ (ဘယ္ေလာက္ျပင္းျပင္း စိတ္ဆိုတာ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခဏေလး။)
ဗိုင္းဗိုင္းလဲက်စိတ္
- မေသခ်ာတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ စိတ္တိုင္းက် သတ္မွတ္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနတုန္း၊ ေမွ်ာ္လင့္သလို မျဖစ္ဘူး ဆိုတာလည္း သိေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကုန္လံုး ျပဳတ္က်ၿပီး ဗိုင္းဗိုင္းလဲေတာ့တာပဲ။ ဒါဟာ စိတ္က စိတ္ကိုအလဲထိုးလိုက္လို႔ ဗုန္းဗုန္းလဲက်သြားတာ။ ဒီအက်မ်ိဳးက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္ၿပီး နာလန္မထူႏိုင္ဘူး။
ဗန္းျပစိတ္
- လူအမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ေစမယ့္ တစ္စံုတစ္ရာကို အေၾကာင္းျပၿပီး အေခ်ာင္ခို အႏိုင္က်င့္ခ်င္တဲ့ ဗန္းျပစိတ္။
ဗုံးေပါလေအာစိတ္
- ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် အကန္႔အသတ္မရွိ၊ အထိန္းအခ်ဳပ္ အတားအဆီးမရွိ၊ စာရင္းမရွိ၊ အင္းမရွိ၊ စိတ္ထဲရွိသမွ် အကုန္ထုတ္ သံုးပစ္လုိက္တဲ့စိတ္။ တစ္ရြာလံုး မီးခိုးတိတ္၊ ဘယ္အိမ္မွ ဘာမွမခ်က္နဲ႔၊ ဒီမွာအ၀လာစားၾက၊ ႀကိဳက္သေလာက္စားဆိုတဲ့ စိတ္တုိင္းက် ဗံုးေပါလေအာ အလွဴလုပ္တဲ့ အလွဴရွင္ရဲ႕ စိတ္ေစတနာ။
ဗိုလ္က်ေသာစိတ္
- ကမာၻဦးအစတည္းက ရွိၿပီးသား အစဥ္အလာစိတ္။ ႀကီးတဲ့သူက ငယ္တဲ့သူကို ဗိုလ္က်တယ္။ အင္အားႀကီးတဲ့သူက အင္အားမရွိတဲ့သူကို ဗိုလ္က်တယ္။ လူေဟာင္းက လူသစ္ကို ဗိုလ္က်တယ္။ မသိတဲ့သူကို သိတဲ့သူက ဗိုလ္က်တယ္။ ဘယ္လိုဥပေဒနဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ တားဆီးလို႔ မရခဲ့တဲ့ လူေတြထဲမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ဗိုလ္က်စိတ္။
ဗ်ာပါဒစိတ္
- ႏွလံုးမသာယာျခင္း၊ ရြံရွာျခင္း၊ စက္ဆုပ္ျခင္းစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဗ်ာပါရစိတ္
- ေၾကာင့္ၾကပူပင္ စိတ္အေနအထား။