ဇယားခ်စိတ္
- ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အေျဖတစ္ခုကို အနီးစပ္ဆံုး လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ တိက်တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ စိတ္အေနအထား။
ဇယား႐ႈပ္စိတ္
- စာရင္းအတိအက်နဲ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပါရင္ တစ္မ်ိဳး၊ မပါရင္ တစ္မ်ိဳး ၾကံဳသလိုလုပ္ေနေတာ့ စာရင္းမရွိ၊ အင္းမရွိ၊ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ ပရမ္းပတာစိတ္။
ဇာခ်ဲ႕စိတ္
- လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စိတ္။
ဇာတိမာန္စိတ္
- မိမိႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ ထက္သန္တက္ႂကြေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ဇိကုပ္နတ္ျပည္တင္စိတ္
- ေကာင္းစားေစခ်င္လို႔ အဆင္ျမင့္ အစီအစဥ္ ဇယားေတြဆြဲၿပီး စီစဥ္ေပးတာကို လက္မခံဘဲ အဆင့္နိမ့္ဇယားခြက္ထဲ ခုန္ခ်တဲ့ စိတ္အဆင့္။ (ဇိကုပ္ၿပီး နတ္ျပည္တင္ေပးတာကို ျမင့္တယ္ဆိုၿပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲ ခုန္ခ်တဲ့ ျမန္မာစကားတစ္ခု။)
ဇီဇာေၾကာင္ေသာစိတ္
- အခုႀကိဳက္တယ္၊ ခဏေနရင္း မႀကိဳက္ေတာ့ျပန္ဘူး။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ႀကိဳက္ၿပီးမွ ပထမဆံုးဟာကို ႀကိဳက္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ျပန္ေရာ။ သတိထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အလိုလိုက္မႈ ျမန္လြန္းေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေဇာကပ္ေနေသာစိတ္
- အလုပ္တစ္ခုၿပီးေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ အလုပ္မၿပီးမခ်င္း ဘာကိုမွ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ ဘယ္သူေခၚလို႔မွလည္း မထေတာ့ဘူး။ ထမင္းေမ့၊ ဟင္းေမ့ အလုပ္ထဲမွာ စြဲစြဲျမဲျမဲ ျဖစ္ေနေသာ စိတ္အေနအထား။
ဇိုးခနဲဆတ္ခနဲစိတ္
- ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ၊ ႐ုတ္တရက္ အၾကံေပၚလာရင္ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ျမန္သူရဲ႕ စိတ္အေနအထား။
ဇက္ရဲလက္ရဲစိတ္
- ပင္ကိုစ႐ိုက္အရ ဘာမဆိုလုပ္ရဲကိုင္ရဲေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေဇာက္ခ်လုပ္ေသာစိတ္
- အလုပ္တစ္ခုကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ အလုပ္ထဲမွာ အာ႐ံုအကုန္ႏွစ္ၿပီး လုပ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္စိတ္
- ဦးေႏွာက္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အာ႐ံုေၾကာေတြ ႐ုတ္တရက္ ထိခုိက္သြားရင္ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေဇာင္းေပးစိတ္
- မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကိုပဲ ဦးစားေပးၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ္နဲ႔ သတိထား တည့္မတ္ထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဇိမ္က်ေသာစိတ္
- တစ္ခါမွ မရဘူးတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ တစ္ခါမွ မသံုးေဆာင္ဖူးတဲ့ အသံုးအေဆာင္ေတြကို ရရွိၿပီး စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ခံစားရင္း ေက်နပ္စြာ ဇိမ္ခံေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဇယ္စက္သလိုစိတ္
- ေန႔စဥ္လုပ္ေနက် အလုပ္ေတြကို မၿငီးမျငဴ၊ မနားမေန အဆက္မျပတ္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တုိက္ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေပးေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဇြဲေကာင္းေသာစိတ္
- လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေပၚမွာ ပင္ပန္းတယ္လို႔ မယူဆဘဲ အလုပ္ၿပီးသည္အထိ ဇြဲနပဲႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဇြတ္တရြတ္ႏိုင္ေသာစိတ္
- မိမိျဖစ္ခ်င္မႈ တစ္ခုတည္းကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ စိတ္အေနအထား။
ဇြတ္တိုးစိတ္
- ျဖစ္ခ်င္တာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့နည္းကို အသံုးခ်ၿပီး ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းအေပၚမွာ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီး ျဖစ္မႈထဲကို အျမန္ေရာက္ေအာင္ ႀကိတ္မွိတ္သည္းခံ ဇြတ္တိုး၀င္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။

Next Chapter »