ဓနရွင္စိတ္
- ပစၥည္းဥစၥာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေတာ့ ဂုဏ္ေမာက္ၿပီး လူလူခ်င္း အထက္စီးက ဆက္ဆံတတ္သူေတြရဲ႕ လူတန္းစားခြဲျခားစိတ္။
ဓေလ့ထံုးစံစိတ္
- ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ထိုင္းလူမ်ိဳး၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး အမ်ားစုဟာ တစ္ဆူတည္းေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔လူမ်ိဳး၊ သူ႔႐ိုးရာ၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ သူ႔ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာနဲ႔သူ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ မိမိ အယူအဆနဲ႔ မိမိ၊ ဓေလ့ထံုးစံစိတ္ေတြ ရွိေနၾကတယ္။
ဓားစာခံစိတ္
- စိတ္ထဲ၀င္လာတဲ့အာ႐ံုနဲ႔ သိမွတ္ေနတဲ့အသိနဲ႔ အတြဲလိုက္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့သေဘာကို အတိအက် သိေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ အသိနဲ႔သတိ စိတ္အစြမ္းကို မရေသးမွန္းသိလို႔ သိမွတ္မႈကို ရပ္လိုက္တယ္။ သိမွတ္မႈ အားေကာင္းလာေအာင္ အရွိန္ယူတဲ့အေနနဲ႔ တျခားသိမွတ္မႈ တစ္ခုဆီ အာ႐ံုေရႊ႕ၿပီး အသံုးခ်လိုက္တယ္။ ဓားစာခံအျဖစ္ ဆြဲယူ အသံုးခ်လိုက္တဲ့ သိမွတ္မႈက ၀င္ေလ ထြက္ေလရဲ႕ ထိသိပ်က္ကို သိမွတ္ေနလိုက္တာ အသိအားနဲ႔ သတိအားက လိုခ်င္တဲ့အဆင့္ ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဓားစာခံအေနနဲ႔ ေခၚယူသိမွတ္ေနတဲ့ ၀င္ေလထြက္ေလ သိမွတ္စိတ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။ (လိုခ်င္တဲ့စိတ္အရွိန္ရဖို႔ ဓားစာခံအျဖစ္ ခဏ အသံုးခ်လိုက္တဲ့ စိတ္အသိ။)
ဓားျပစိတ္
- အႏိုင္က်င့္လို႔ရတဲ့ အရာ၀တၳဳကို ထုတ္ျပၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သူတစ္ပါး ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားတာကို အလြယ္တကူ အႏိုင္က်င့္ လုယူသြားတဲ့ သူခိုးအႀကီးစားစိတ္။
ဓိဌာန္စိတ္
- ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ စသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို တိုင္တည္ၿပီး အဓိဌာန္ျပဳ သစၥာဆိုတဲ့စိတ္။
ဓာတ္တူနာမ္တူစိတ္
- တစ္အိမ္တည္း တူတူေနထိုင္ၾကတဲ့ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းေတာင္ မိမိနဲ႔စိတ္တူကိုယ္တူ ညႇိလို႔ရတဲ့သူအခ်င္းခ်င္းသာ ပူးေပါင္းတယ္။ စိတ္ခ်င္းမတူရင္ မိဘနဲ႔သားသမီး မရင္းႏွီးၾကဘူး။ စိတ္ခ်င္းတူတဲ့သူ၊ အယူအဆတူတဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဓာတ္သိစိတ္
- ရင္းႏွီးေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္သေဘာထားကို အတြင္းသိ၊ အစဥ္းသိ၊ အကုန္သိေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာစိတ္
- စည္းကမ္းနဲ႔အညီ လက္ခံႏိုင္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ဓမၼႏၲရာယ္စိတ္
- မွားယြင္းတဲ့အယူအဆေတြနဲ႔ တရားအစစ္အမွန္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အႏၲရာယ္စိတ္အဆင့္။

Next Chapter »