(၁၁) သတၱ၀ါေတြအေပၚမွာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားႏိုင္တဲ့ ဥေပကၡာ ေစတသိက္

ေမတၱာစိတ္လို ဘယ္သူ႔ကိုမွ ခ်စ္တာမ်ိဳး မရွိဘူး။

ေဒါသစိတ္လို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မုန္းတာမ်ိဳး မရွိဘူး။

က႐ုဏာစိတ္လို ဘယ္သူ႔ကိုမွ သနားတာမ်ိဳးမရွိဘူး။

မုဒိတာစိတ္လို ဘယ္သူ႔ကိုမွ ၀မ္းေျမာက္ေက်နပ္တာမ်ိဳး မရွိဘူး။

ဘာ့ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ထဲမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းဟာ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ ကံပဲ။

မေကာင္းလည္း သူ႔ကံ၊ ေကာင္းလည္း သူ႔ကံပဲလို႔ သေဘာထားလိုက္တဲ့စိတ္။

ခ်စ္ျခင္းဘက္မွာ ခံစားမႈမရွိသလို၊ မုန္းျခင္းဘက္မွာလည္း ခံစားမႈမရွိဘူး။

အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အညီအမွ်ျဖစ္ေနတဲ့ ဥေပကၡာအစစ္။

(ေကာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ပါေစဆိုၿပီး ပစ္စလက္ခတ္ စြန္႔ပစ္ထားလိုက္တာက ဥေပကၡာအတု)

ေပၚလာသမွ် အာ႐ံုေရာ၊ အာ႐ံုကိုသိေနတဲ့ အသိေရာ ႏွစ္ခုလံုး

မရွိေတာ့တာကို ထပ္ဆင့္သိေနတဲ့ အသိေပၚမွာပါ

ေက်နပ္သာယာေနတဲ့ စိတ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ေနတဲ့

ဉာဏ္အဆင့္ကေတာ့ အျမင့္ဆံုးပဲ။

“အာ႐ံုေျခာက္ပါးမွ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနရတဲ့အတြက္ ဒီဉာဏ္နဲ႔

ျပည့္စံုေနသူဟာ ဆဠဂုၤေပကၡာနဲ႔ ျပည့္စံုေနတယ္” လို႔

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္မွာ ပါရွိပါတယ္။