(၈) သူတစ္ပါး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာတာကို လိုလားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားက ေမတၱာ ဆိုတဲ့ေစတသိက္

ဒီေနရာမွာ ေမတၱာအတုက ရာဂ၊

မိမိရဲ႕ ရာဂစိတ္ ေသာင္းက်န္းေနတာကို ရာဂစိတ္လို႔ မထင္ေအာင္ ေမတၱာလို႔ လိမ္တတ္တယ္။

ဆိုေတာ့ ေမတၱာအတုနဲ႔ အစစ္ကို မခြဲျခားတတ္သူေတြအေနနဲ႔ တစ္ဖက္က သူရဲ႕ရာဂစိတ္ကို ဖံုးကြယ္ၿပီး လိုအပ္သမွ် ပံ့ပိုးေပးေနတာကို လက္ခံယူသူ ဘက္ကလည္း ငါ့အေပၚမွာ ေစတနာထားတယ္ဆိုၿပီး

ေမတၱာဟန္ေဆာင္ထားတဲ့ ရာဂစိတ္ ကို ေမတၱာစိတ္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္တယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ နစ္နာဆံုး႐ႈံး ယူက်ံဳးမရတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပဲ။

အမွန္က ရာဂစိတ္နဲ႔ ေမတၱာစိတ္က ဆန္႔က်င္ဘက္။

ရာဂဆိုတာ ပူေလာင္ျပင္းထန္တယ္။ ရာဂမီးလို႔ သံုးႏႈန္းၾကတာေတြရွိတယ္။

ရာဂနဲ႔တူတဲ့ မီးဆိုတာ ႏိႈင္းစရာကို မရွိဘူးတဲ့။

ရာဂဆိုတာ ယုတ္မာတယ္။ ညစ္ညမ္းတယ္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တယ္။

ေမတၱာဆိုတာ ေအးခ်မ္းတယ္။ စင္ၾကယ္တယ္။ သန္႔ရွင္းတယ္။ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို လိုလားတယ္။

သူတစ္ပါးက မိမိအေပၚ ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း မိမိဘက္က သူတစ္ပါးေကာင္းဖို႔ လိုလိုလားလား ကူညီတယ္။

သူတစ္ပါးက မိမိအေပၚ ရန္သူလိုသေဘာထားလည္း မိမိဘက္က ေမတၱာစိတ္နဲ႔ တံု႔ျပန္တယ္။

ေမတၱာထားႏိုင္တဲ့ သူရဲ႕စိတ္အစစ္က မိမိအေပၚ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ထားရင္ ထားသူရဲ႕ကိစၥ။ မိမိနဲ႔မဆိုင္ဘူး။

မိမိကိုယ္ေတာင္ မိမိမပိုင္ဘူးဆိုတာ သိေနေတာ့ သူမ်ားကိုေပးဖို႔ပဲ စဥ္းစားေနေတာ့တယ္။

သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚမွာ ေမတၱာထားတယ္။ ခြင့္လႊတ္တယ္။

မိမိရင္ေသြးကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီရင္ေသြးအေပၚမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ မိခင္စိတ္မ်ိဳးနဲ႔ သတၱ၀ါ အားလံုးကို ေမတၱာထားတယ္။

ေမတၱာထားတဲ့ေနရာမွာလည္း မိမိဘက္က ေပးဖို႔ပဲစဥ္းစားတယ္။

တစ္ဖက္က တံု႔ျပန္မႈကို လံုး၀ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။

ဒီေမတၱာစိတ္အစစ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က အလြန္တန္ဖိုးႀကီးတယ္၊ အလြန္ျမင့္ျမတ္တယ္၊ သန္႔ရွင္းတယ္၊ စင္ၾကယ္တယ္၊

ေလးနက္က်ယ္ျပန္႔ ႀကီးက်ယ္လြန္းတယ္။

ေမတၱာဆိုတာေရပဲ။ ဒုကၡမီးေတြေလာင္ေနတာကို ၿငိမ္းခ်မ္းရင္ ေမတၱာေရျဖန္းလိုက္႐ံုပဲ။

ပူးျပင္းစြာ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ မီးလွ်ံေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲႀကီးႀကီး ေရျဖန္းႏိုင္ရင္ မီးၿငိမ္းသြားတာ အထင္ရွားဆံုး သက္ေသ ဥပမာပဲ။

ဆိုေတာ့..

သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို လိုလားတဲ့ ေမတၱာတရားေတြ ေပးခ်င္ရင္ အဲဒီေမတၱာစိတ္ေတြ မိမိမွာ ရွိေအာင္ အရင္ စုေဆာင္းပါ၊ တည္ေဆာက္ပါ။

ေမတၱာဆိုတာ သူတစ္ပါးကို မိမိေမတၱာနဲ႔ ခံစားေစတာပဲ။