အသက္ရွင္ခြင့္ရၿပီးသား လူေတြနဲ႔

ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္လူသားအသစ္ေတြကို အမွန္နဲ႔အမွား ခြဲျခားၿပီး

သိေအာင္ သင္ၾကားဖို႔

မိဘေလာင္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေလာင္းေတြ ကိုယ္တိုင္က အမွန္အတိုင္း သိတဲ့ပညာ၊

ဗဟုသုတေတြ ရွာေဖြ စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုေနၿပီ။

အမွန္နဲ႔အမွားကို ခြဲျခားၿပီး မသိဘဲ အမွတ္မွားေနတတ္တဲ့

လူ႕ပတ္၀န္းက်င္ၾကားထဲမွာ ေနေနရတဲ့သူေတြ၊

အမွန္နဲ႔အမွားကို ခြဲျခားၿပီး မသိဘဲ အမွတ္မွားေနတတ္တဲ့ သူေတြရဲ႕

လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ ေနေနရတဲ့သူေတြဟာ

အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ အမွားေတြကို

အမွတ္မွားၿပီး ဒုကၡေတြနဲ႔ ရွင္သန္ ႀကီးျပင္းေနၾကရတယ္။

အဲဒီလို အမွတ္မွားေနတာေတြ သက္တမ္းမရွည္ေအာင္

လူသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္

ေ၀ဖန္၊ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္း၊ အၾကံေပးမႈေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္။

အမွတ္မွားေနတာကို ေသခ်ာတဲ့ အေထာက္အထား ျပႏိုင္တဲ့သူ၊

အမွတ္မွားေနတာကို ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထား ျပရဲတဲ့သူေတြက

အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေ၀ဖန္၊ အၾကံေပး၊ ေဆြးေႏြးလာရင္

အမွတ္မွားေနတာကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိျမင္ႏိုင္ၿပီး

အမွတ္မွားကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္း ျပင္တဲ့အသိ ရွိရမယ္။

(သတိဆိုတဲ့ အမွတ္ရမႈ၊ မေမ့မႈနဲ႔၊

သညာဆိုတဲ့ အမွတ္ရမႈ၊

အမွတ္ရတာခ်င္းတူေပမယ့္

အမွတ္ရတဲ့ အဓိပၸာယ္ခ်င္းမတူဘူး။

သညာရဲ႕ မွတ္သားမႈက ျမင္တိုင္း၊ ၾကားတိုင္းစတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အာ႐ံုေတြကို

မေမ့ႏိုင္ေအာင္ မွတ္သားထားတဲ့ အမွတ္ရမႈ။

သတိရဲ႕ မွတ္သားမႈက ႐ုပ္နာမ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သေဘာေတြကို သိေအာင္

သတိဉာဏ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ အမွတ္ရေနတဲ့ မေမ့မႈ။)

Next Chapter »