(၄) ဘာသာသာသနာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိဘမ်ိဳး႐ိုး ဂုဏ္သိကၡာ၊ သားသမီး အသိုင္းအ၀ိုင္း ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္မွာကို ငဲ့ညႇာေထာက္႐ႈၿပီး မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္ မွန္သမွ်ကို ျပဳလုပ္ရမွာ ေၾကာက္ေနတဲ့ ၾသတၱပၸ ေစတသိက္အစစ္

ေၾကာက္စိတ္အတုက မိဘဆရာ လူႀကီးသူမေတြေရွ႕မွာ ေျပာသင့္တဲ့စကားကို မေျပာရဲဘဲ ေၾကာက္ေနတာမ်ိဳး၊

လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ဘဲ၊ လုပ္ရမွာ ေၾကာက္ေနတာမ်ိဳး၊

ဟိုလည္း မသြားရဲ၊ ဒီလည္း မသြားရဲဘဲ ေၾကာက္ေနတာမ်ိဳး၊

မေၾကာက္သင့္တဲ့ အရာကို ခိုင္လံုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ေၾကာက္ေနတာမ်ိဳးေတြဟာ ၾသတၱပၸ အတု။

(မွတ္ခ်က္ - မရွက္မေၾကာက္ဘဲ လူမိုက္ဆန္ဆန္ အျပဳအမူ လႈပ္ရွားေျပာဆိုမႈ သေဘာမ်ိဳးေတြက ၾသတၱပၸ စာရင္းထဲမွာ မပါဘူး။

မိဘဆရာ၊ လူႀကီးသူမေတြေရွ႕မွာ မ႐ိုမေသ၊ မေလးမစား အမူအရာေတြနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရား မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ မရွက္မေၾကာက္ျခင္း သေဘာမ်ိဳးေတြက ၾသတၱပၸ စာရင္းထဲမွာ မပါဘူး။

ဒီမရွက္မေၾကာက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းဟာ ယဥ္ေက်းမႈသေဘာကို မေပါက္တဲ့ ႐ိုင္းစိုင္းျခင္း စာရင္းအုပ္စုထဲ ေရာက္သြားတဲ့ စိတ္ေတြပဲ။)

(၅) စိတ္ကို သိကၡာရွိေအာင္၊ သန္႔ရွင္းေအာင္ ကူညီတဲ့ ေစတသိက္ ေနာက္တစ္ခုက လိုခ်င္တဲ့သေဘာေတြ မပါတဲ့ အေလာဘ ေစတသိက္

ဒီေစတသိက္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က မလိုခ်င္တဲ့သေဘာ၊ တပ္မက္ျခင္းမရွိတဲ့သေဘာ၊

မိမိပစၥည္းကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး လွဴဒါန္းေပးကမ္းတဲ့သေဘာ၊ လိုခ်င္စိတ္ လြန္ကဲေနတဲ့သေဘာနဲ႔ လံုး၀ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တယ္။ လိုခ်င္စရာေတြကို လိုခ်င္ေနတာဟာ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ တရားခံအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး မလိုခ်င္တဲ့စိတ္ ျဖစ္ေစတဲ့ က်င့္စဥ္ေတြ အကူအညီနဲ႔ စိတ္ကို ျပဳျပင္ေနတဲ့ စိတ္ေစတသိက္ပဲ။

ေလာဘႀကီးတဲ့သူနဲ႔ ေလာဘမရွိတဲ့ သူရဲ႕ ၿငိမ္းေအးတည္ၾကည္မႈကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ေလာဘႀကီးတဲ့သူက လိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းရဖို႔ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာမွ ငဲ့မၾကည့္ဘူး။ ရေအာင္ယူဖို႔ နည္းမ်ိဳးစံုကို သံုးတယ္။ ရေအာင္ယူဖို႔ေနရာမွာ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို ဖားဖို႔၊ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးဖို႔၊ ေအာက္က်ိဳ႕ဖို႔ ၀န္မေလးဘူး၊ မရွက္ဖူး၊ ေလာဘနဲ႔ မဆင္မျခင္ယူတဲ့ေနရာမွာလည္း၊

တရားတာေတြ၊ မတရားတာေတြ ထည့္မတြက္ေတာ့ဘူး။

ရရင္လည္း မေက်နပ္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္ထပ္ယူဖို႔ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္သံုးတယ္။

ရသမွ် အကုန္လံုးကိုလည္း ငါ့ဟာဆိုၿပီး စြဲလမ္းတယ္။

ေလာဘမရွိတဲ့ အေလာဘ ေစတသိက္ရဲ႕ သေဘာက

ရသမွ်ဟာ ငါအပိုင္ယူခြင့္မရွိဘူး။ ငါနဲ႔မဆိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သဘာ၀တရားကို သိေအာင္သိက်င့္ထားလို႔

ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြအေပၚမွာ တြယ္တာၿငိကပ္၊ တပ္မက္ ခင္မင္ျခင္းေတြ မရွိဘူး။

ကိုယ္သိက်င့္ထားတဲ့ အသိဉာဏ္အေပၚမွာေတာင္ ၿငိတြယ္သာယာမႈ မရွိေအာင္ အထူးသတိထားၿပီး အေလာဘ ေစတသိက္ကို တည္ေဆာက္ေနတယ္။