(၂) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဆိုင္ရာကို ေအာက္ေမ့ျခင္း၊ အမွတ္ရေနျခင္းသေဘာဟာ သတိ ေစတသိက္

မိမိတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနမႈကို မပ်က္ေစဘဲ သတိထားျခင္း၊ ေလာဘေတြ ေဒါသေတြ မျဖစ္ေအာင္ သတိထားျခင္း၊

အမွန္တရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုဆံုးမေနတဲ့ ပညာရွိေတြရဲ႕စကားကို နားေထာင္တဲ့ေနရာမွာ မွတ္မိေအာင္ သတိထားၿပီး နားေထာင္ျခင္း၊

သတိထားၿပီး နားေထာင္ခဲ့သမွ် အေၾကာင္းအရာေတြကို အမွတ္ရေနျခင္းသေဘာဟာ၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း၊ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းစတဲ့ စိတ္ကိုေကာင္းေအာင္ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ေစတသိက္ဟာ သတိအစစ္ပဲ။

(တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေအာက္ေမ့တာ သတိအတု။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ခ်ိန္းတဲ့တစ္ခုခုကို အမွတ္ရတာ သတိအတု။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ျပဳစုတာ၊ အေလးထားတာ၊ ဂ႐ုစိုက္တာေတြကို အမွတ္ရတာဟာ တဏွာသေဘာပါတဲ့ သတိအတု။

ဒီလို သတိအတုေတြက အမွတ္အသားေကာင္းတဲ့ သညာေစတသိက္သေဘာထဲ ပါသြားတယ္။)

အမွတ္ရတာခ်င္းအတူတူ သညာေစတသိက္နဲ႔ သတိေစတသိက္ မတူဘူး။

(၃) စိတ္ကိုသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့သူေတြဟာ ညစ္ပတ္ယုတ္ညံ့တဲ့ အကုသိုလ္ ကိစၥေတြကို ျပဳလုပ္ရမွာ ရွက္တဲ့ ဟီရိ ေစတသိက္

အသိဉာဏ္ႀကီးမားေအာင္ အားထုတ္ထားတဲ့သူေတြဟာ အမွားမွန္းသိေနတဲ့ အကုသိုလ္ကိစၥေတြကို ျပဳလုပ္ရမွာ ရွက္ၾကတယ္။

ဘာသာသာသနာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိဘမ်ိဳး႐ိုး ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ သူေတြဟာ သာသနာ့ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိဘဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္မယ့္ အလုပ္ဆိုရင္ ဘာ့ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ရမွာ ရွက္ၾကတယ္။

ဒါဟာ ရွက္ျခင္းအစစ္ ဟီရိ ေစတသိက္

ရွက္ျခင္းအတုက လူေရွ႕ထြက္ၿပီး ကိုယ္မသိတာကို မသိဘူးေျပာရမွာ ရွက္ေနတာမ်ိဳးဟာ ဟီရိအတု၊

မသိလို႔ ေမးခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္မသိတာကို သူမ်ားေရွ႕မွာ ေမးရတာ ရွက္ေနတာမ်ိဳးဟာ ရွက္ျခင္းအတု၊

ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမ စေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရွက္ေနတာမ်ိဳးက ရွက္ျခင္းအတု။

မရွက္ရမယ့္ ကိစၥေတြမွာ

(၁) ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားတဲ့ေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာ ေျပာ၊ ဆိုစရာ ရွိတာဆို။

အဲဒီ ေနရာမ်ိဳးမွာ မရွက္သင့္ဘူး။

(၂) တတ္ခ်င္၊ သိခ်င္တာကို သင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာ့ဆီမွာ ပညာယူတဲ့အခါ ေမးစရာရွိတာေမး။ အဲဒီေနရာမ်ိဳးမွာ မရွက္သင့္ဘူး။

(၃) အစာစားတဲ့ေနရာမွာ ဟိုလူ ျမင္မွာစိုးလို႔၊ ဒီလူ ၾကည့္ေနမွာ စိုးလို႔ဆိုၿပီး အရွက္လြန္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး။

(၄) လင္နဲ႔မယား အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ မရွက္သင့္ဘူး။

ဒီေလးခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္၊ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။

မိမိအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ အရာမွာ မရွက္သင့္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ။