(၅) ဧကဂၢတာ

တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသေဘာ၊

အာ႐ံုတစ္ခုတည္းအေပၚမွာ တည္တံ့ေနတဲ့ တည္ၾကည္ ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ အဓိပၸာယ္လို႔ ေဖာ္ျပသလို

သမာဓိ လို႔လည္း အဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကတယ္။

စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သမာဓိရဲ႕ စိတ္အစြမ္းဟာ အာ႐ံုကိုယူတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ထပ္ကာထပ္ကာ ယူႏိုင္တယ္တဲ့။ သမာဓိ မွာလည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိေနတယ္။

(၁) မိမိသတ္မွတ္ထားတဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုတည္းအေပၚမွာ ဆက္တိုက္စူးစိုက္ တည္ၿငိမ္ေနတဲ့သမာဓိ၊ ဒီသမာဓိက အာ႐ံု တစ္ခုတည္းမွာ စူးစိုက္ေနတာကလြဲၿပီး လံုး၀မေျပာင္းေရႊ႕ရဆိုတဲ့ စည္းကမ္းရွိတယ္။

(၂) မိမိေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ အသိရဲ႕တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေျပာင္းေရႊ႕ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတာကို ဆက္တိုက္သိႏိုင္ေအာင္ သိေနတဲ့ အသိေပၚမွာ စူးစိုက္ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ သမာဓိ၊

ဒုတိယသမာဓိက အသိရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈေတြကို ဆက္တိုက္လုိက္သိေပးေနရေတာ့ အသိကို စူးစိုက္ ေပးေနရတဲ့နည္းကို အသံုးျပဳတယ္။

ဒါေပမယ့္ စူးစိုက္မႈအာ႐ံုလမ္းေၾကာင္းလြဲၿပီး မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ေရာက္သြားရင္ေတာ့ စြဲမိစြဲရာ အာ႐ံုအမွားကို စြဲလမ္းတတ္တာကိုေတာ့ သတိထားဖို႔လိုမယ္။

(၆) ဇီ၀ိတိေျႏၵ

စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္ကို နာမ္တရားလို႔ ေခၚျခင္းေၾကာင့္ နာမ္တရားတို႔ရဲ႕ အသက္ဟာ ဇီ၀ိတိေျႏၵ တဲ့။

ျဖစ္ေပၚသမွ် ေစတသိက္အားလံုးမွာ အသက္ဆိုတဲ့ စိတ္အရွင္ေတြပါေနလို႔ အာ႐ံုေတြကို သိႏိုင္တာတဲ့။

ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ခုဟာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ရွင္သန္ေနၾကသလို ခံစားတဲ့စိတ္၊ မွတ္သားတဲ့စိတ္၊ သိတဲ့စိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တဲ့စိတ္၊ သတိထားတဲ့စိတ္၊ ၾကံစည္တဲ့စိတ္၊ ၿငိမ္၀ပ္တဲ့စိတ္၊ ထႂကြတဲ့စိတ္၊ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တဲ့စိတ္၊ တည္ၾကည္ ၿငိမ္သက္တဲ့စိတ္၊ ႏွလံုးသြင္းတဲ့စိတ္ စတဲ့ ေစတသိက္ေတြဟာ အေသမဟုတ္တဲ့ စိတ္အရွင္ေတြ ျဖစ္တယ္တဲ့။

စိတ္မွာ စိတ္အသက္ပါသလို ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္မွာလည္း ႐ုပ္အသက္ ပါေနတယ္တဲ့။ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ ရွင္သန္ လႈပ္ရွားေနမႈေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနတာေတြ၊

ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အခါမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေသဆံုးသြားျခင္း အဓိပၸာယ္ကို ျဖစ္ေပၚသြားေစတယ္တဲ့။

အဲဒီအသက္ဆိုတဲ့ သေဘာေတြက တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနျခင္းဟာ ကံအရွိန္ရွိသေလာက္ ရွင္သန္ခြင့္ ရေနၾကရတာတဲ့။

(၇) မနသိကာရ

စိတ္ႏွလံုးအတြင္းထဲကို အာ႐ံုတစ္ခုခုေပၚေအာင္ သြင္းေပးတဲ့ေနရာမွာ စနစ္တက် အမွန္အတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ႏွလံုးသြင္းျခင္းသေဘာ မနသိကာရ ေစတသိက္တဲ့။

စိတ္ထဲကို ၀င္လာတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိစိတ္မွာ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္သြားလဲ?

ဘယ္လို တံု႔ျပန္မႈေတြ ျဖစ္သြားလဲဆိုတဲ့ေနရာမွာ မွန္ကန္တဲ့ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျဖစ္ရဲ႕လား?

႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ေတြဟာ မတည္ျမဲဘူး။ အျမဲမျပတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနတယ္။

မိမိပိုင္ဆိုင္တာ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒါေတြဟာ ဒုကၡအစစ္ေတြပဲလို႔ မွန္ကန္စြာ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္လား?

ႏွစ္သက္စရာ အာ႐ံုကိုေတြ႕ရင္ ေလာဘစိတ္မျဖစ္ေအာင္၊ မုန္းတီးစရာအာ႐ံုကို ေတြ႕ရင္ ေဒါသမျဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ရဲ႕လား?

႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ေတြကို သိၿပီး သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အာ႐ံုမွန္သမွ် ဘာအာ႐ံုပဲေပၚေပၚ လက္ခံၿပီး ခံစားလို႔ မရမွန္းသိၿပီး လက္မခံျဖစ္ေအာင္ မွန္ကန္စြာ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ရဲ႕လား?

မနသိကာရ ေစတသိက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ

သိက်င့္ေနတဲ့ အသိရဲ႕လမ္းေၾကာင္းလည္း မွန္မွာတဲ့။