(၃) သညာ

မွတ္သားျခင္းသေဘာဟာ သညာေစတသိက္

အသိဉာဏ္နည္းပါးသူ၊ ဗဟုသုတနည္းပါးသူေတြမွာ အမွတ္သညာ မရွိျခင္းက ထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္ေနတတ္တယ္။

ေမြးခါစလူသားကို မိခင္၊ ဖခင္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္က သင္ၾကားေပးတာေတြ၊

ျမင္ေတြ႕ၾကားသိတာေတြကို မွတ္သားခဲ့သမွ် အာလံုးဟာ မွတ္သားျခင္း သညာပါပဲ။

သညာသိဆိုတာ ပညာသိလို၊ အမွန္ကိုသာ အမွန္အတိုင္း သိတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။

အမွားကိုလည္း မွတ္သားၿပီး သိေနတဲ့သေဘာမ်ိဳး ရွိသလို၊

အမွန္ကိုလည္း မွတ္သားၿပီး သိတဲ့သေဘာမ်ိဳး ရွိေနတတ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေၾကာက္စရာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ အႏၲရာယ္အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပရရင္

လူသားတစ္ဦးရဲ႕ မွတ္သိမႈစတဲ့အခ်ိန္တည္းက

အမွားတစ္ခုကို အမွန္လို႔ အမွတ္မွားခဲ့ရင္ေတာ့

အဲဒီအမွတ္မွားေနတာကို မွန္ေအာင္ ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္တဲ့ေနရာမွာ

အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္တယ္။

(ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူမွတ္ထားတဲ့ အမွတ္မွားႀကီးက အစြဲတစ္ခုလို ျဖစ္သြားလို႔ပဲ။)

မိမိကိုယ္တိုင္က ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ထိန္းသူက ျဖစ္ေစ

အမွန္နဲ႔အမွားကို ခြဲျခားသိေနမွသာ

တျခားမွတ္သားေနသူကို အမွန္နဲ႔အမွား ခြဲျခားသိေအာင္

လက္ဆင့္ကမ္း ေပးေ၀ႏိုင္မွာ။

ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မွန္တာကို မွတ္တဲ့သညာကို အသံုးျပဳတယ္။

မေကာင္းတဲ့အကုသိုလ္ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာေတာ့

မေကာင္းတဲ့နည္းပညာကို မွတ္တဲ့သညာစိတ္ကို အမွတ္မွားစြာ အသံုးခ်တယ္။

ဥပမာ - ဖဲ႐ိုက္တဲ့ေနရာမွာ ဖဲလိမ္႐ိုက္တဲ့နည္းကို မွတ္ထားၿပီး အသံုးခ်တာ။

ေဖာက္ထြင္းခိုးယူတဲ့နည္းကို မွတ္ထားတာေတြဟာ

မွားတဲ့ဘက္မွာ မွတ္သားမႈ အားေကာင္းေနတဲ့ သေဘာ

အသိဉာဏ္ပိုင္းမွာ သညာသိနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕သိတဲ့ပညာသိရဲ႕ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ကြာျခားေနတာေတြကိုေတာ့ ခြဲျခားၿပီး သိဖို႔လိုတယ္။