(၂) ေ၀ဒနာ

အာ႐ံုအရသာကို ခံစားတဲ့သေဘာ၊

ေကာင္းတဲ့အာ႐ံုေရာ၊ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရဲ႕ အရသာကို ခံစားတာ၊

ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ေစတဲ့့ တရားအရသာကို ခံစားတာ၊

ကာမဂုဏ္အာ႐ံု အရသာကို ခံစားတာ၊

(သုခေ၀ဒနာ၊ ဒုကၡေ၀ဒနာ၊ ေသာမနႆေ၀ဒနာ၊ ေဒါမနႆေ၀ဒနာ၊ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ)

ခံစားမႈေ၀ဒနာ ငါးမ်ိဳး။

ေကာင္းတဲ့တရားအရသာကို ခံစားတာနဲ႔ အာ႐ံုေျခာက္မ်ိဳးထဲက မိမိလိုခ်င္ႏွစ္သက္ၿပီး

ေကာင္းတဲ့အရသာကို ခံစားတာက သုခေ၀ဒနာ၊

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအရသာကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ ဒုကၡနဲ႔ အာ႐ံုေျခာက္မ်ိဳးထဲက မလိုလားတဲ့

မေကာင္းတဲ့ အရသာကို ခံစားေနရတာက ဒုကၡေ၀ဒနာ၊

ေကာင္းတဲ့တရားအသိ အာ႐ံုကိုခံစားၿပီး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္တာနဲ႔ ကာမဂုဏ္အာ႐ံု

အရသာေတြ ခံစားၿပီး ႏွစ္သက္ေက်နပ္တာက ေသာမနႆေ၀ဒနာ၊

ေကာင္းတဲ့အာ႐ံုေရာ၊ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုမွာပါ အရသာခံစားၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့

ခံစားမႈက ေဒါမနႆေ၀ဒနာ၊

သြားရင္းလာရင္း မိမိကိုယ္တိုင္ အာ႐ံုေတြရဲ႕ အရသာကို ခံစားေနရမွန္း မသိႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး

ျဖစ္ေနတာဟာ ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္၊ မေကာင္းတာလည္း မဟုတ္တဲ့ခံစားမႈ၊ ထင္ထင္ရွားရွား

မျဖစ္တဲ့ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ၊

ဒါေတြက ေ၀ဒနာရဲ႕ သီအိုရီ ငါးခု။

ခႏၶာကိုယ္ရရွိထားတဲ့ လူသားေတြအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ဆံုး အႏၲရာယ္ကေတာ့ ေ၀ဒနာကေန တစ္ဆင့္ တက္သြားတဲ့ တဏွာ ေလာဘလို႔ တရားေတာ္ေတြမွာ သတိေပး ေဟာၾကားထားတာ ရွိပါတယ္။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့

အတိတ္အေၾကာင္းအလႊာနဲ႔ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးအလႊာၾကားမွာ အစပ္တစ္ခု၊

ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးအလႊာနဲ႔ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းအလႊာၾကားမွာ အစပ္တစ္ခု၊

ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းအလႊာနဲ႔ အနာဂတ္အက်ိဳးအလႊာၾကားမွာ အစပ္တစ္ခု၊

ဒီအစပ္သံုးခုထဲက

ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးအလႊာနဲ႔ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းအလႊာၾကားက ေ၀ဒနာေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့

အစပ္ကိုျဖတ္မွသာ လည္ေနတဲ့ ဘ၀သံသရာထဲက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မယ္တဲ့။

ဘ၀ျပတ္ေၾကာင္း တရားအားထုတ္ေနသူေတြ အားလံုးဟာလည္း ဒီခံစားမႈကို အဓိကထားၿပီး ျဖတ္ေတာက္ေနၾကရတယ္။

သိမွတ္ႏိုင္ေနတဲ့အသိ သိ႐ံုေလး သိေပးေနရတဲ့အသိကလြဲရင္ မိမိသတ္မွတ္ေနတဲ့ အသိကိုေတာင္ ေက်နပ္ ခံစားခြင့္ မရွိေစရဘူးတဲ့။