ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးရဲ႕ အႏုသယနဲ႔ ပရိယုဌာန စကားႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရတာ လြယ္သြားတယ္။

ၿပီးေတာ့ မုဒုလကၡဏာ မိဖုရားႀကီးနဲ႔ ဘုရားေလာင္း စ်ာန္ရ ဟရိတစ အမည္ရွိတဲ့ ရေသ့အေၾကာင္း ဥပမာ ေပးၿပီး ေဖာ္ျပထားတယ္။

အေလာင္းေတာ္ စ်ာန္ရ ဟရိတစ ရွင္ရေသ့ဟာ အဘိညာဥ္ သမာပတ္ အစြမ္းျဖင့္ ေကာင္းကင္က ႂကြလာရာ

ေလသာနန္း တံခါးေပါက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ “ေလွ်ာ္ေတ” ေခၚေသာ ရေသ့အ၀တ္သံကို ၾကား၍ွ

မုဒုလကၡဏာ မိဖုရားႀကီးသည္ ျဗဳန္းခနဲ အထလိုက္တြင္ အျမင္မေတာ္ေသာ မိဖုရားႀကီး၏ ကိုယ္တစ္ပိုင္းမွ ခါး၀တ္ ေလွ်ာက်သြားသည္ကို ျမင္ေလေသာ္

သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ဓာတ္၀ယ္ ကိန္း၀ပ္တည္ေနေသာ အႏုသယ ေမာဟသည္ ႐ုတ္တရက္ ထႂကြ၍ ပရိယုဌာန ေမာဟအျဖစ္ ေရာက္ကာ

ေလာဘ တဏွာ တြဲဖက္လ်က္ မိဖုရားလက္ကို ဆြဲၿပီးလွ်င္ သဘက္သရဲပမာ မွားျခင္းႀကီး မွားရွာေလသတဲ့။

ဤ၀တၳဳ၌ ေမာဟ၏မိုက္မဲ ရမ္းကားမႈကို ေလးေလးနက္နက္ သတိျပဳသင့္ၾကေပသည္ တဲ့။

သိတတ္တဲ့ တရားေတြကို မသိေအာင္ ဖံုးကြယ္တတ္တဲ့ သတၱိတစ္မ်ိဳးဟာ မိမိစိတ္နဲ႔အတူ တစ္ခ်ိန္လံုး ကပ္ၿပီး ရွိေနလို႔

အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱသေဘာတရားေတြရဲ႕ အစစ္အမွန္ေတြကို အေသးစိတ္ အတိအက် မသိႏိုင္ဘူးတဲ့။

သစၥာေလးပါးရဲ႕ ဒုကၡ၊ သမုဒယ၊ နိေယာဓ၊ မဂၢသစၥာေတြရဲ႕ အစစ္အမွန္ေတြကို အေသးစိတ္ အတိအက် မသိႏိုင္ဘူးတဲ့။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ရဲ႕ ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းေတြရဲ႕ အစစ္အမွန္ေတြကို အေသးစိတ္ အတိအက် မသိႏိုင္ဘူးတဲ့။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့

လူေတြရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာ အစဥ္တစိုက္ ပူးကပ္ၿပီး လိုက္ပါေနတတ္တဲ့

ၿငိမ္၀ပ္ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့စိတ္ဟာ

ရ ဟ ႏၲာ ျဖစ္မွသာ ကိန္း၀ပ္ေနတဲ့စိတ္ အကုန္အစင္ ျပတ္မွာတဲ့ !

ရဟႏၲာ မျဖစ္ေသးသမွ် ကုသိုလ္ျပဳေနတုန္း

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းေလး ခဏမွာသာ

ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ သိမွတ္စိတ္က

ကိန္း၀ပ္ၿငိမ္သက္ေပးတာတဲ့။

စိတ္နဲ႔တြဲဖက္ၿပီး ထႂကြစိတ္၀င္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ မိုက္မဲမႈမွန္သမွ် အဆံုးစြန္အထိ ရမ္းကားက်ဴးလြန္ေတာ့မွာ အေသအခ်ာပဲတဲ့။

ဘုရားေလာင္း စ်ာန္ရ ဟရိတစ ရေသ့အေၾကာင္းကို ဥပမာေပးထားတယ္။

ထႂကြစိတ္ရဲ႕ ဖံုးကြယ္ထားမႈေၾကာင့္

အခုလက္ရွိအခ်ိန္ေရာ၊ ေရာက္လာေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေတြမွာေရာ၊

ဘာေတြျဖစ္မယ္မွန္း မသိႏိုင္ေတာ့ မိုက္မဲရမ္းကားဖို႔က ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ပဲဆိုေတာ့

အႏုသယရဲ႕ မီးေတာက္ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ရွိတဲ့ ေသခ်ာမႈကို ႀကိဳတင္သေဘာေပါက္ေအာင္ သိက်င့္ထားၿပီး

အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ စိတ္ခံစားမႈေတြကို

အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခ်ိန္တုိင္း ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း၊ ျမင္ျမင္ခ်င္း၊ ၾကားၾကားခ်င္း၊ မည္ကာမတၱ ျဖတ္ေတာက္ေနတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းဟာ အႏၲရာယ္အကင္းဆံုး ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္းပဲ။

ျဖစ္ၿပီးမွဆိုရင္ က်ဴးလြန္ၿပီးသြားၿပီ။

ေနာက္က်သြားၿပီ။ ဘာမွလုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။

မိမိရဲ႕စိတ္နဲ႔ အျမဲပူးတြဲၿပီး ကပ္ပါေနတဲ့ ေမာဟေစတသိက္သေဘာကို ႀကိဳတင္သေဘာေပါက္တဲ့ အသိဉာဏ္ရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရမယ္။

ေမာဟစိတ္ေစတသိက္ ျဖစ္ခြင့္မရေအာင္လည္း

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးတတ္တဲ့ ေစတနာေစတသိက္ကို မိမိဘက္မွာ အျမဲရွိေနေအာင္ သတိ ေစတသိက္နဲ႔ ပူးကပ္ထားရမယ္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းဟာ ေသခ်ာမႈကို ျဖစ္ေစတယ္။

Next Chapter »