၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ (၄) ရက္ေန႔တုန္းက တိုင္းျပည္ကို ေၾကညာတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္လာ (၄) ရက္ေန႔က်ရင္ အႏုပညာေလာက ကေန ႏႈတ္ထြက္ၿပီး ဘုန္းႀကီး၀တ္မယ္လို႔။

ေၾကညာၿပီး ရွစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔၊

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ (၅) ရက္ေန႔ မနက္၊ အိပ္ယာက ထထခ်င္း၊

“ကဲ ဒီေန႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို ေၾကညာခဲ့တဲ့ေန႔ ေရာက္ၿပီ။ အႏုပညာအလုပ္က ထြက္ၿပီး ရဟန္းဘ၀ ေရာက္ေတာ့မယ္။”

ဒီအခန္းထဲက ဒီအိပ္ယာေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဇိမ္နဲ႔အိပ္ခဲ့တာ ဒီေန႔ ေနာက္ဆံုးပဲ။ ေနာင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ဒီအခန္း၊ ဒီအိမ္၊ ဒီျခံ၀င္းထဲကို ျပန္လာခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ သိတယ္ေနာ္။ ဘယ့္ႏွယ္လဲ? ျဖစ္ရဲ႕လား? လို႔

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးလိုက္တယ္။

ျဖစ္တယ္လို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျပန္ေျဖတယ္။

ဒီေန႔ ေက်ာ္ဟိန္းကို အသုဘခ်တဲ့ေန႔လို႔ သေဘာထားၿပီး ထြက္ခဲ့တယ္။

ဒါဟာ ခလုတ္ကို အေပၚတင္ၿပီး

ေက်ာ္ဟိန္းဆိုတဲ့ မီးလံုးႀကီးကို လံုး၀ပိတ္ပစ္လိုက္တာပဲ။

ေနာက္ထပ္

ခလုတ္တစ္ခုကေတာ့ ေရႊ႕ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲ့တယ္။

ရေအာင္ျဖတ္ႏိုင္ေပမယ့္ အက်င့္ပါေနတဲ့ စိတ္ေခ်းတက္ေနလို႔

ေတာ့္ေတာ့္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။

လံုး၀ ျပတ္ေတာက္သြားေအာင္

ခလုတ္ကို ေရႊ႕တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့နည္းကို အသံုးခ်လိုက္တယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ ႏွစ္ လႈပ္ရွား လုပ္စားခဲ့ရတဲ့ ခံစားမႈနဲ႔ အေတြးကို ျဖတ္ပစ္ရတဲ့ အလုပ္ပဲ။

အလုပ္သေဘာအရ အေတြးနဲ႔ခံစားမႈက အစြဲျဖစ္ေနတာကို ကိုယ္တိုင္ သတိမထားျဖစ္ခဲ့တာ။

 
off on