မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း ကိစၥၿပီးရင္

မနက္စာစားတဲ့ကိစၥ ေရာက္လာၿပီ။

(တခ်ိဳ႕က အိမ္မွာစားတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဆိုင္မွာစားတယ္။

မစားခင္ ျပင္ဆင္တာေတြ၊ ဆိုင္ကို သြားရတာေတြ၊ မသြားခင္ အ၀တ္အစားလဲတာေတြ စသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈေပါင္း မ်ားစြာဟာ တစ္ခုၿပီးမွသာ တစ္ခုျဖစ္တာ။ စိတ္ကခိုင္းလို႔သာ လုပ္ေနတာပဲ။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ခင္ (မလုပ္ခင္)၊

ျဖစ္ဆဲ (လုပ္ေနဆဲ)၊

ျဖစ္ၿပီးသြားတာ (လုပ္ၿပီးသြားတာ)၊ ဒီသံုးခုပဲ ရွိတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္သံုးခု၊ အျဖစ္အပ်က္သံုးခုဟာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတာကို သိဖို႔လိုတာ။ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနရင္ သိလို႔ရတယ္။)

စားတဲ့ကိစၥ ေရာက္လာၿပီ။

စားပြဲေပၚက စားစရာကို မ်က္လံုးကၾကည့္တယ္။ စားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အရာကို လက္ကလွမ္းတယ္။

(တခ်ိဳ႕က သတင္းစာ စသျဖင့္ ဖတ္စရာ တစ္ခုခုဖတ္ၿပီး စားတဲ့သူမ်ိဳး ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတိထား ၾကည့္ရင္ စားျခင္းကိစၥ အာ႐ံုစိုက္ရင္ စာဖတ္တဲ့အသိ ရပ္သြားတယ္။ စာကို အာ႐ံုစိုက္မိရင္ စားျခင္းကိစၥကို သိေနတဲ့ စိတ္အလုပ္က ရပ္သြားတယ္။)

(စိတ္ဆိုတာ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ လုပ္တာ စိတ္သဘာ၀။)

စားျခင္းကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

အိပ္ယာႏိုးတဲ့ကိစၥ၊ အိမ္သာတက္တဲ့ကိစၥ၊ မ်က္ႏွာသစ္တဲ့ကိစၥေတြ မရွိေတာ့ဘူး။

မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ ျဖစ္ခဲ့သမွ် အရာအားလံုးဟာ အခ်ိန္နဲ႔အတူ ကုန္ဆံုးသြားၿပီဆိုတာ သိေပးရမွာ။

အသက္ရွင္ေနသမွ် ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မရေတာ့တဲ့ ကုန္ဆံုးမႈ သဘာ၀ကို သေဘာေပါက္လိုက္ရင္ လက္ရွိ စားေသာက္မယ့္ ကိစၥကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ရင္း အေျဖထုတ္လို႔ရတယ္။

စားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အစာကို ယူတဲ့ေနရာမွာ လိုသေလာက္ ယူေနတာကို ဘယ္သူက စီစဥ္ေပးေနတာလဲ? (ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မယူခင္က ဆံုးျဖတ္တဲ့စိတ္ မရွိေတာ့တာလည္း သိေပးပါ။)

လိုသေလာက္ပဲယူၿပီး ပါးစပ္ထဲ ထည့္တဲ့အခါမွာ ပါးစပ္ဟသြားတာ၊ သြားက ၀ါးေပးတာ၊ လွ်ာက အရသာခံတာ၊ အႀကိမ္၂၀ေလာက္ ၀ါးၿပီး မ်ိဳခ်ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္တာ၊ ပထမအဆင့္ မ်ိဳခ်တာ၊ လက္က်န္ကို ဆက္၀ါးတာ၊ ၀ါးရင္းနဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ စားဖို႔ လက္က လွမ္းတာေတြကို ဘယ္သူက ခိုင္းေနတာလဲ? (ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနမွသာ မလုပ္ခင္က စိတ္ေတြ မရွိေတာ့တာကို သိလို႔ရမွာ။)

(ဒီေနရာမွာလည္း ပါးစပ္ထဲ မေရာက္ခင္ အစာရဲ႕ အနံ႔ေၾကာင့္ လွ်ာရည္ေတြ ထြက္လာတဲ့ စိတ္အေျပာင္းအေရႊ႕၊ ထင္မွတ္ထားတဲ့ အရသာအတိုင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုတာကို ခြဲျခားေပးလိုက္တဲ့ စိတ္အေျပာင္းအေရႊ႕၊ သြားနာေနရင္ မနာတဲ့ဘက္ကို ေရႊ႕ၿပီး ၀ါးေပးေနတာ၊ ဘယ္သြားနဲ႔ ၀ါးမွ အဆင္ေျပမွာ။ သြားၾကားညပ္တာကို ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းသင့္၊ မသင့္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္မိတာ။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ၾကည့္ေနတာ သိသြားၿပီး စိတ္ေျပာင္းေရႊ႕သြားတာေတြကေတာ့ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘာအာ႐ံုပဲေပၚေပၚ ေပၚတဲ့အာ႐ံုကို သိေပးဖို႔ပဲ။)

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ရဲ႕ အာ႐ံုေျခာက္ပါး၊ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ခံစားစိတ္၊ မွတ္သားစိတ္၊ သိစိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း စိတ္ေတြရဲ႕ စုေပါင္းၿပီး တစ္လွည့္စီ စိတ္အစြမ္းျပေနတာကို ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြက တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ လႈပ္ရွားေပးေနရတာေတြဟာ အဆက္မျပတ္ တရစပ္ ျဖစ္ေနတာကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ေပးရမွာ။

အျပင္က စားသမွ်ေတြ အထဲေရာက္သြားတာနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အစိတ္အပိုင္းေတြကလည္း သူ႔အလုပ္သူလုပ္၊ သူ႔တာ၀န္သူယူ၊ အဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေပးရေတာ့တာပါပဲ။

ဗိုက္ျပည့္လို႔ ခႏၶာကိုယ္က အခ်က္ျပရင္၊

စိတ္က စားျခင္းကိစၥကို ရပ္ဖို႔ သတိေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ စားျခင္းကိစၥ အဆံုးသတ္သြားတယ္။

ဒီသေဘာေတြမွာ စိတ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အဆက္မျပတ္ ဆက္ႏြယ္ေနတာကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနမွသာ သိႏိုင္မွာ။