အသင္ေရာ!

၀ီထိက်မႈ (၀ါ) စိတ္ရဲ႕သိမႈျဖစ္စဥ္ကို အဆင့္မ်ားနဲ႔ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္

တကယ့္စိတ္ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ျမန္လြန္းမႈေၾကာင့္

ဒီလိုစိတ္အဆင့္ေတြ ျဖတ္ေက်ာ္ေနရတာကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသားေတြ ဉာဏ္အဆင့္ေလာက္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ သိျမင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး

ဆိုတဲ့စကားကို

ဘယ္လိုလက္ခံမလဲ?

ဘယ္လို တံု႔ျပန္မလဲ?

ရသေလာက္ေလး နားလည္ေအာင္ မႀကိဳးစားၾကည့္ခ်င္ဘူးလား?

အလကားေန အလကားပဲဟာ။ (သူမ်ားေျပာတာ ယံုမေနနဲ႔)

တစ္ခါတေလ အခ်ိန္မ်ားရရင္

အခ်ိန္ေပးၿပီး နားလည္လို႔ရသေလာက္

သိၾကည့္ပါလား။

သိၾကည့္လို႔ရေအာင္ အေဖာ္အျဖစ္ အကူအညီေပးမယ္။

စိတ္ထဲကို စိတ္တစ္ခု ၀င္လာရင္ လႈပ္ရွားသြားတဲ့ နိမိတ္ျပကို သတိထားမိတာက စရမွာေပါ့။

စိတ္ထဲကို စိတ္တစ္ခု ၀င္လာတာနဲ႔ လန္းေနတဲ့စိတ္က ႏြမ္းၿပီး ဒုကၡလိုလို ျဖစ္ျဖစ္သြားတာကို သိေနတာေတာ့ ၾကာၿပီ။ ဖယ္လို႔ရလိုက္၊ မရလိုက္ ျဖစ္ေနတာလည္းၾကာၿပီ။

သိေနတာ ၾကာၿပီဆိုတာက ၀င္လာတဲ့စိတ္တိုင္းမွာ ခံစားမႈတစ္ခုခုက ပါကိုပါတယ္ဆိုတာကို သိတာ။

မူလစိတ္အေနအထား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေျပာင္းေျပာင္းသြားတာကိုလည္း သတိထားမိတာ ၾကာၿပီ။ ဒါေပမယ့္

စိတ္အလ်ဥ္ရဲ႕သေဘာကို သေဘာေပါက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မူလစိတ္အေနအထား လႈပ္သြားတာနဲ႔ သိၿပီး ဖယ္ထုတ္လိုက္တဲ့ အလုပ္ကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ ဖယ္ထုတ္ေနေတာ့တယ္။

တခ်ိဳ႕၀င္လာတဲ့ စိတ္မ်ိဳးက်ေတာ့ ခံစားမႈ ဗို႔အားျပင္းတယ္။

တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မသိသာဘူး။ အဲဒီ မသိသာတဲ့ ညင္ညင္သာသာစိတ္က ပိုဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ သတိ သမာဓိ ခိုင္မာလာရင္၊ အားေကာင္းလာရင္ေတာ့ ဖယ္လို႔ရတယ္။ သတိမရွိလို႔ကေတာ့ လံႈ႕ေဆာ္စိတ္က တိုက္တြန္းေနမွာပဲ။ အဲဒီစိတ္ကေတာ့ ျပင္းျပင္း၊ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ လုပ္ေတာ့ေဟ့လို႔ တိုက္တြန္းေနမွာပဲ။ အသိ-သတိ မရွိလို႔ကေတာ့ ခံေပေတာ့ပဲ။

Next Chapter »